Yoga

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

250

Lợi ích

Linh Hoạt hơn | Giảm Căng Thẳng | Sức Khỏe Tinh Thần & Cảm Xúc

Yoga

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

15 Phút

Suryanamaskar

25 Phút

Thực hành asana

10 Phút

Thư giãn

Mỗi lớp tập luyện đều có các kĩ thuật riêng biệt, kĩ thuật thở, asana và kỹ thuật thiền định. Giúp cải thiện vóc dáng và và sự tự tin thông qua việc cân bằng cơ thể và tâm hồn trong quá trình luyện tập chuyên sâu

Yoga

Calo tiêu thụ:

250

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Linh Hoạt hơn | Giảm Căng Thẳng | Sức Khỏe Tinh Thần & Cảm Xúc

Yoga

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút:

Làm nóng cơ thể

15 Phút;

Suryanamaskar

25 Phút:

Thực hành asana

10 Phút:

Thư giãn

Mỗi lớp tập luyện đều có các kĩ thuật riêng biệt, kĩ thuật thở, asana và kỹ thuật thiền định. Giúp cải thiện vóc dáng và và sự tự tin thông qua việc cân bằng cơ thể và tâm hồn trong quá trình luyện tập chuyên sâu