SEXY DANCE

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

450

Lợi ích

Linh Hoạt hơn | Giảm Căng Thẳng | Sức Khỏe Tinh Thần & Cảm Xúc

Tim mạch

Uyển Chuyển

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm ấm

15 Phút

Hình thức nhảy trong ngày

25 Phút

Tập luyện chính

10 Phút

Thư giãn

Một bài tập aerobic toàn thân, được chia thành các thể loại âm nhạc khác nhau mang lại sự sảng khoái tự nhiên cho cơ thể, phô diễn được các đường cong tuyệt đẹp của cơ thể.

SEXY DANCE

Calo tiêu thụ:

450

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Linh Hoạt hơn | Giảm Căng Thẳng | Sức Khỏe Tinh Thần & Cảm Xúc

Tim mạch

Uyển Chuyển

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút:

Làm ấm

15 Phút:

Hình thức nhảy trong ngày

25 Phút:

Tập luyện chính

10 Phút:

Thư giãn

Một bài tập aerobic toàn thân, được chia thành các thể loại âm nhạc khác nhau mang lại sự sảng khoái tự nhiên cho cơ thể, phô diễn được các đường cong tuyệt đẹp của cơ thể.