NỘI QUY CLB

Website: www.welly.fitness

Hotline: 0247.309.3888

I QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Mục đích hoạt động của các Câu lạc bộ:
(a) Cung cấp cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục, sức khỏe, sáng tạo cho các Hội viên của Câu lạc bộ, đồng thời khuyến
khích các hoạt động thể dục thể thao nâng cao thể trạng và sức khỏe cộng đồng.
(b) Cung cấp địa điểm và nhân viên để duy trì và thực hiện các mục tiêu trên.

1.2. Các quy định khác

Mọi Hội viên sẽ phải tuân thủ theo Nội quy này và các quy định nêu tại các bảng biển được treo tại mỗi khu vực của Câu lạc bộ. Mỗi Hội

viên sẽ được sử dụng chung với các Hội viên khác của Câu lạc bộ, các cơ sở vật chất cùng với các tiện ích khác trong Câu lạc bộ tương
ứng với loại Thẻ hội viên mà Hội viên nắm giữ

II THẺ HỘI VIÊN, HỢP ĐỒNG HỘI VIÊN, THẺ BƠI TÍCH LƯỢT

2.1. Mọi Hội viên tham gia tập luyện tại các Câu lạc bộ được chọn gói tập phù hợp và được Câu lạc bộ cấp Thẻ hội viên. Mỗi Hợp đồng
hội viên tương ứng với mỗi loại gói tập. Khách hàng có tư cách hội viên kể từ ngày Hợp đồng hội viên có hiệu lực.
2.2. Một Hội viên hoặc Nhóm hội viên có thể ký nhiều Hợp đồng hội viên cho nhiều gói tập, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu và thực
hiện đúng cam kết trong Hợp đồng hội viên và Nội quy câu lạc bộ này.
2.3. Người bị hạn chế năng lực trong nhận thức hoặc thể lực phải có người giám hộ và có chứng nhận của y tế mới được tham gia tập
luyện ở các Câu lạc bộ.
2.4. Khách hàng thuộc danh sách khách hàng bị hạn chế tập luyện tại các Câu lạc bộ của Công ty sẽ không được là Hội viên của Câu
lạc bộ.
2.5. Đối với Hội viên sử dụng Thẻ bơi tích lượt có trách nhiệm đảm bảo những thành viên đồng sử dụng Thẻ bơi tích lượt phải tuân thủ
theo Nội quy này và các quy định nêu tại các bảng biển được treo tại mỗi khu vực của Câu lạc bộ. Mỗi Hội viên và các thành viên đồng
sử dụng Thẻ bơi tích lượt sẽ được sử dụng chung với các Hội viên khác của Câu lạc bộ, các cơ sở vật chất cùng với các tiện ích khác
trong Câu lạc bộ tương ứng với loại Thẻ bơi tích lượt.
2.6. Hội viên sử dụng Thẻ bơi tích lượt có trách nhiệm tự bảo quản và sử dụng Thẻ bơi tích lượt của mình. Câu lạc bộ không chịu trách
nhiệm với bất kỳ mất mát hay tổn thất nào của Thẻ bơi tích lượt. Phí làm lại Thẻ bơi tích lượt sẽ được tính theo quy định của Câu lạc bộ
tại thời điểm yêu cầu.

III HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN (PT)

3.1. Chương trình huấn luyện cá nhân (“PT”) là gói dịch vụ riêng (“Gói tập PT”) được thanh toán phí bổ sung ngoài Phí gói tập thông
thường theo Hợp đồng hội viên. Theo đó, mỗi Hội viên sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn tập và thực hành trong buổi luyện tập. Tùy
theo nhu cầu cá nhân, Hội viên có thể mua Gói tập PT theo số buổi mong muốn và/hoặc cần thiết.
3.2. Thời hạn của Gói tập PT phụ thuộc vào hiệu lực của Hợp đồng hội viên. Nếu Hợp đồng hội viên bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, số
buổi tập PT còn lại trong chương trình sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày Hợp đồng hội viên bị chấm dứt.

IV ĐẶT CỌC

4.1. Các khoản đặt cọc sẽ không được chuyển nhượng. Mọi khoản đặt cọc sẽ không còn giá trị và không được hoàn trả cho Khách
hàng nếu sau 14 ngày kể từ ngày đặt cọc mà Khách hàng không thực hiện hoàn tất Hợp đồng hội viên với Công ty.
4.2. Hội viên mua gói tập trong chương trình khuyến mại sẽ phải thanh toán phí gói tập trong thời gian chương trình đó còn hiệu lực
hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc, tùy theo ngày nào tới sớm hơn. Nếu Hội viên thanh toán sau thời gian quy định thì sẽ
không được hưởng giá gói tập của chương trình khuyến mại và phải trả theo mức giá gói tập tại thời điểm thanh toán.
4.3. Khoản đặt cọc tối thiểu phải tương đương 10% Phí gói tập.
4.4. Đặt cọc trong giai đoạn câu lạc bộ chưa mở cửa (Pre-sales):
(a) Hội viên mua những gói tập tại các Câu lạc bộ đang trong thời gian Presales được coi là hình thức đặt cọc trước.
(b) Khi Câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động (kể từ thời gian chính thức kích hoạt thẻ hội viên) thì khoản đặt cọc này được chuyển
thành khoản thanh toán trả trước. Áp dụng cho các gói tập có thời gian trên 1 tháng và đóng thêm phần chênh lệch (nếu có)

V THANH TOÁN CHI PHÍ GÓI TẬP

5.1. Phí gói tập bao gồm phí tham gia và phí hàng tháng.
5.2. Thủ tục thanh toán Phí gói tập và các khoản phải trả cho Công ty:
(a) Mọi giao dịch thanh toán phải được thực hiện tại quầy Lễ tân của Câu lạc bộ.
(b) Mọi giao dịch chuyển khoản phải được chuyển khoản từ tài khoản của Khách hàng tới danh sách tài khoản của Công ty Cổ phần Welly Fitness hoặc do Công ty Cổ phần Welly Fitness chỉ định.
(c) Khách hàng phải ký xác nhận trên hóa đơn, như là minh chứng cho việc thanh toán.
5.3. Chính sách không hoàn trả: Mọi khoản tiền đã thanh toán cho Công ty đều không được hoàn trả.

VI QUYỀN CỦA HỘI VIÊN

6.1. Hội viên được quyền sử dụng các cơ sở vật chất tại Câu lạc bộ như quy định cho từng loại Thẻ hội viên.
6.2. Hội viên có thể nâng hạng Thẻ hội viên của mình bằng việc trả phí nâng cấp. Hội viên có thể liên hệ chi tiết với Lễ tân Câu lạc bộ.
6.3. Hội viên chỉ có thể sử dụng Thẻ hội viên để tham gia tập luyện và tham gia các hoạt động khác tại Câu lạc bộ kể từ ngày Thẻ hội
viên được kích hoạt. Hội viên có thể bảo lưu thời gian kích hoạt Thẻ hội viên trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng hội
viên có hiệu lực.
6.4. Hội viên có quyền tạm ngưng sử dụng Thẻ hội viên khi có lý do chính đáng được nêu dưới đây. Việc tạm ngưng chỉ được áp dụng
cho các loại thẻ tập có thời hạn 06 tháng trở lên và Thẻ hội viên còn hiệu lực tối thiểu là 03 tháng. Hội viên có quyền tạm ngưng sử
dụng Thẻ hội viên tối thiểu 30 ngày và tối đa 90 ngày trong vòng một năm dương lịch tính từ ngày bắt đầu tạm ngưng, với mức phí tạm
ngưng theo quy định của Câu lạc bộ tại thời điểm yêu cầu, với điều kiện phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ liên quan tới một trong
các lý do tạm ngưng sau đây:
(a) Đi nước ngoài (cần cung cấp vé máy bay, bản sao visa,…);
(b) Bị bệnh (cần cung cấp các giấy tờ chứng nhận từ dịch vụ y tế, bao gồm đơn thuốc, giấy khám bệnh, các kết quả xét nghiệm,…);
(c) Thai sản (có thể tạm ngưng sử dụng Thẻ hội viên tới 10 tháng cho một lần đóng phí. Thẻ hội viên sẽ tự động kích hoạt sau 10
tháng);
(d) Yêu cầu tạm ngưng sử dụng Thẻ hội viên phải được thực hiện trước ngày dự kiến tạm ngưng 14 ngày bằng cách điền mẫu
Customer Service Request tại quầy lễ tân của Câu lạc bộ.

VII NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

7.1. Hội viên được yêu cầu cung cấp chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu và nhân viên Lễ tân sẽ chụp ảnh, lấy
FaceId của Hội viên để lưu hồ sơ tại thời điểm đăng ký tập thử hoặc hoàn tất Hợp đồng hội viên.
7.2. Hội viên sẽ nhận được Thẻ hội viên từ Ban quản lý Câu lạc bộ sau khi thanh toán Phí gói tập, cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết
và hoàn thiện Hợp đồng hội viên. Hội viên chỉ được phép vào Câu lạc bộ sau khi xuất trình Thẻ hội viên còn hiệu lực, có tên và ảnh của Hội viên hiển thị trên phần mềm quản lý hội viên của Câu lạc bộ.
7.3. Hội viên được yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ checkin hàng ngày bằng các hình thức mà Câu lạc bộ đưa ra trước khi vào tập
luyện, bao gồm: FaceID, thẻ Hội viên hoặc hình thức checkin khác mà Câu lạc bộ sử dụng để quản lý Hội viên.
7.4. Hội viên không được chuyển giao gói tập đã mua, tặng cho, trao đổi, chuyển nhượng, để thừa kế gói tập cho bất cứ bên thứ ba nào
trừ khi có quy định khác về quyền lợi của gói tập hoặc được sự cho phép bằng văn bản từ Công ty, và mức phí cho mỗi lần yêu cầu sẽ
được áp dụng theo bảng giá của Câu lạc bộ tại thời điểm Hội viên yêu cầu.
7.5. Hội viên phải báo ngay với Ban quản lý Câu lạc bộ về việc mất Thẻ hội viên và đăng ký làm lại Thẻ hội viên thay thế. Phí làm lại thẻ
theo mức phí được áp dụng tại thời điểm báo mất.
7.6. Hội viên cần ký vào các hóa đơn sử dụng dịch vụ của Câu lạc bộ và có trách nhiệm thanh toán những hóa đơn mà mình/các thành
viên trong gia đình đã ký.
7.7. Hội viên có trách nhiệm lưu giữ hợp đồng hội viên và chứng từ có liên quan tới việc thanh toán cho Công ty. Mọi yêu cầu, quyền lợi
phát sinh sẽ được xử lý căn cứ trên Hợp đồng hội viên và các chứng từ mà Hội viên và Câu lạc bộ đang lưu giữ.
7.8. Hội viên không được thực hiện bất kỳ hành vi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, gạ gẫm, lôi kéo, thuyết phục hội viên khác mua hay sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào trong khu vực Câu lạc bộ, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ hướng dẫn tập
luyện.
7.9. Hội viên không được sử dụng tên Welly Fitness hoặc tên khác của Câu lạc bộ hoặc của Công ty cho bất cứ mục đích quảng cáo
hay thương mại nào mà không được sự chấp thuận của Công ty.
7.10. Nếu có bất kỳ phàn nàn, khiếu nại nào, Hội viên cần phản ánh trực tiếp với Chuyên viên chăm sóc khách hàng hoặc Quản lý Hội
viên tại Câu lạc bộ. Mọi ý kiến đóng góp về phòng tập và hệ thống trang thiết bị, máy móc cần được viết theo mẫu hoặc theo hướng dẫn
của Lễ tân để gửi Ban quản lý Câu lạc bộ. Các khiếu nại của Hội viên sẽ được trả lời trong vòng 14 ngày làm việc. Ban quản lý Câu lạc
bộ sẽ trả lời khiếu nại của từng Hội viên và không trả lời các khiếu nại tập thể.
7.11. Không một Hội viên nào, vì lý do có Thẻ hội viên, được phép tham gia hay can thiệp vào công việc điều hành Câu lạc bộ. Hội viên
sẽ không nhận được bất cứ quyền hay lợi ích nào từ Câu lạc bộ ngoại trừ những quyền lợi hay lợi ích được quy định tại Hợp đồng hội
viên và Nội quy Câu lạc bộ.
7.12. Hội viên cần có thái độ tôn trọng, văn minh trong ứng xử, không hành động hay bình luận thiếu văn hóa, công kích, bôi nhọ đối với
bất cứ cá nhân nào trong lớp học, hoặc các khu vực khác trong Câu lạc bộ.
7.13. Hội viên không được tự ý tụ tập đông người gây mất trật tự, không tự ý treo cờ, trưng biểu ngữ, phát tán tài liệu, hô khẩu hiệu hay
có các hành vi phản cảm khác trong khu vực Câu lạc bộ. Nếu bất cứ khi nào xảy ra trường hợp nêu tại điểm này, Câu lạc bộ có quyền cử
nhân viên an ninh hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết.
7.14. Đối với hình ảnh, logo của Câu lạc bộ hoặc Công ty, bao gồm thông tin của Câu lạc bộ hoặc Công ty trên các phương tiện truyền
thông:
(a) Mọi hội viên không được phép đưa bất kỳ thông tin nào liên quan đến Câu lạc bộ, huấn luyện viên, các hội viên khác, hoặc
chương trình đào tạo, hình ảnh và logo của Câu lạc bộ hoặc Công ty lên phương tiện truyền thông đại chúng.
(b) Mọi Hội viên không tuyên truyền, phát tán, không tham gia hoặc không kích động người khác đưa hoặc công bố thông tin không
chính xác, thông tin chưa được phép công bố liên quan đến Công ty và/hoặc Câu lạc bộ.
(c) Mọi Hội viên không khởi tạo, thiết lập, hay duy trì các mối quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến hoạt động, hình ảnh và uy tín của
Công ty, Câu lạc bộ và/hoặc Hội viên khác.
7.15. Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy Câu lạc bộ này, Hợp đồng hội viên và nội dung ghi nhận tại Thẻ hội viên.

VIII QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÂU LẠC BỘ

8.1. Tài sản của Câu lạc bộ: Hội viên không được quyền di chuyển bất cứ tài sản, vật dụng nào trong khu vực Câu lạc bộ. Hội viên có
trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại mà Hội viên hay những thành viên đi cùng Hội viên gây ra cho máy móc và các tài sản, vật
dụng của Câu lạc bộ.
8.2. Các phòng tập đã hết giờ tập theo lịch công bố thì Hội viên không được sử dụng, Câu lạc bộ sẽ khoá hoặc sử dụng vào mục đích
khác. Hội viên chỉ được quyền sử dụng các khu vực tự do.
8.3. Hội viên không được quay phim, chụp ảnh tại các khu vực nhạy cảm như phòng thay đồ, bể sục,…
8.4. Nhân viên và Ban quản lý Câu Lạc Bộ không có nghĩa vụ làm những công việc không thuộc nhiệm vụ của mình trong hay ngoài
khuôn viên Câu lạc bộ do Hội viên yêu cầu. Hội viên không được yêu cầu nhân viên của Câu lạc bộ có bất cứ hoạt động gì ngoài giờ
hoạt động của Câu lạc bộ, ngoài khuôn khổ công việc hoặc ngoài khu vực Câu lạc bộ, trừ khi có chỉ đạo bằng văn bản của Ban quản lý
Câu lạc bộ.
8.5. Hội viên trong khu vực Câu lạc bộ bắt buộc mặc quần áo thể thao phù hợp và đi giày tập, ngoại trừ một số chương trình tập luyện
do tính chất đặc thù không yêu cầu Hội viên phải đi giày tập. Hội viên mặc đồ bơi khi sử dụng bể sục, bể bơi…
8.6. Sức khoẻ:
(a) Để đảm bảo an toàn sức khỏe, Hội viên cần kiểm tra thể trạng sức khỏe tại dịch vụ y tế chuyên nghiệp trước khi bắt đầu bất kỳ một chương trình tập luyện nào. Nếu Ban quản lý Câu lạc bộ hoặc Huấn luyện viên phát hiện những rủi ro liên quan đến sức khỏe ở cấp
độ nhẹ hoặc rủi ro cao, Câu lạc bộ sẽ yêu cầu Hội viên cung cấp chứng nhận sức khoẻ trước khi cho phép Hội viên tập luyện.
(b) Hội viên nên kiểm tra thể lực để chắc chắn rằng thể lực của Hội viên phù hợp với chương trình luyện tập mà hội viên lựa chọn tại
Câu lạc bộ.
8.7. Thức ăn, vật nuôi, đồ vật nguy hiểm:
(a) Hội viên không mang thức ăn vào khu vực phòng tập, phòng xông khô, xông ướt, bể bơi trừ những trường hợp thức ăn và đồ
uống phục vụ cho những mục đích về y tế và thể lực – được đóng chai, có nắp. Không mang chất có cồn, chất kích thích tới Câu lạc bộ.
(b) Hội viên không được mang vật nuôi đến Câu lạc bộ.
(c) Hội viên không được phép mang bất kỳ loại đồ vật, hung khí có khả năng gây thương tích cho người khác (dao, kiếm, súng, đạn
và chất gây cháy nổ khác…) vào Câu lạc bộ.
8.8. Giữ gìn vệ sinh chung:
(a) Ban quản lý Câu lạc bộ nghiêm cấm bất kỳ hành vi gây mất vệ sinh chung của Câu lạc bộ dưới bất cứ hình thức nào (như hút
thuốc, khạc nhổ, vứt rác,…) không đúng nơi quy định trong khu vực Câu lạc bộ.
(b) Hội viên không sử dụng sữa dưỡng thể, các loại thảo mộc, hoá phẩm, các loại lá thơm… khi sử dụng bể sục, bể bơi, phòng xông.
8.9. Bảo quản tài sản cá nhân:
(a) Câu lạc bộ được trang bị các tủ đựng đồ cá nhân và cho Hội viên mượn thẻ khoá tủ. Hội viên làm mất thẻ khoá tủ đựng đồ phải
bồi thường cho Câu lạc bộ theo quy định. Hội viên phải hoàn trả thẻ khoá tủ đồ cho Câu lạc bộ trước khi ra về.
(b) Hội viên có trách nhiệm tự bảo quản đồ dùng, tài sản cá nhân của mình, sử dụng đúng tủ theo số tủ được phát. Công ty khuyến
cáo hội viên không nên mang theo những tài sản có giá trị vào Câu lạc bộ. Công ty không chịu trách nhiệm về tổn thất, mất mát, hư
hỏng, trộm cắp, thiệt hại đối với đồ dùng, tài sản cá nhân của Hội viên.
8.10. Những tài sản có giá trị được tìm thấy trong khu vực của Câu lạc bộ sẽ được giữ trong phòng Ban quản lý Câu lạc bộ. Nếu những
tài sản, vật dụng này không được xác nhận và nhận lại trong vòng 03 tháng, Ban quản lý Câu lạc bộ sẽ thanh lý hoặc tiêu huỷ.
8.11. Trẻ em:
(a) Trẻ em không phải là Hội viên không được phép vào Câu lạc bộ, trừ các trường hợp nêu tại khoản này.
(b) Trẻ em dưới 15 tuổi có thể trở thành Hội viên của Câu lạc bộ nếu bố / mẹ / người giám hộ đại diện ký Hợp đồng hội viên áp dụng
cho Gói dịch vụ WELLY SWIMMING TRẺ EM, ngoài ra bắt buộc phải có thêm Hợp đồng huấn luyện viên cá nhân để có huấn luyện viên
riêng trong mọi chương trình tập luyện đối với các Gói dịch vụ còn lại (không bao gồm lớp Yoga, GX).
(c) Trẻ em dưới 15 tuổi tuyệt đối không được vào sử dụng dịch vụ thuộc các khu vực phòng xông, bể sục, lớp Yoga, GX.
8.12. Khách:
(a) Các khu vực trong Câu lạc bộ là nơi dành cho Hội viên của Câu lạc bộ và Khách hàng mua dịch vụ theo vé tập đơn lẻ, khách
không phải là Hội viên hoặc khách hàng mua dịch vụ theo vé tập đơn lẻ không được vào Câu lạc bộ khi chưa được phép. Hội viên nào muốn đưa khách tới Câu lạc bộ phải báo với nhân viên lễ tân hoặc nhân viên kinh doanh để nhân viên Câu lạc bộ có thể hướng dẫn và
giới thiệu cho khách về Câu lạc bộ.
(b) Khách hàng tự đến, muốn tham gia tập luyện sẽ phải trả phí ngày tập đối với dịch vụ bơi và phải tuân thủ Nội quy này.
8.13. Âm thanh / tiếng ồn:
(a) Hội viên cần tôn trọng không gian tập của Câu lạc bộ. Giữ trật tự và giảm âm thanh / tiếng ồn trong mọi hoạt động ở mức thấp
nhất.
(b) Ban quản lý Câu lạc bộ không cho phép Hội viên mang đài Radio, máy nghe nhạc, máy ghi âm hay những thiết bị, nhạc cụ khác
(trừ máy ipod / máy nghe nhạc có kèm theo tai nghe) vào phòng tập nếu không có phê duyệt từ trước.
8.14. Khu vực cấm: Hội viên không được vào khu vực dành riêng cho nhân viên Câu lạc bộ.
8.15. Khăn:
(a) Hội viên sẽ tự chuẩn bị khăn hoặc thuê tại Câu lạc bộ cho mỗi lần tập luyện với mức phí theo quy định tại thời điểm thuê.
(b) Hội viên làm mất hoặc hỏng khăn sẽ đền bù cho Câu lạc bộ với mức phí theo quy định của Câu lạc bộ.
8.16. Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân:
(a) Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân chỉ được cung cấp bởi Công Ty và được thực hiện bởi Huấn luyện viên của Câu lạc bộ. Hội viên
hoặc khách hàng muốn sử dụng Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân của Công ty cần liên hệ nhân viên lễ tân để được hướng dẫn.
(b) Hội viên không được thực hiện hoạt động hướng dẫn tập luyện cho bất kỳ hội viên nào tại Câu lạc bộ, bất kể có thu phí hay
không. Hội viên có bất cứ hành vi nào dưới đây tại Câu lạc bộ và lặp lại hành vi đó quá 02 (hai) lần sẽ được coi là vi phạm điều khoản
này:
1. Hướng dẫn hội viên khác tập luyện;
2. Chỉnh sửa động tác cho hội viên khác.
(c) Hội viên đồng ý sẽ không tham gia bất kỳ chương trình hướng dẫn tập luyện nào tại Câu lạc bộ mà được thực hiện bởi bất kỳ
người nào không phải là Huấn luyện viên của Câu lạc bộ. Hội viên thực hiện một trong các hành vi dưới đây và lặp lại hành vi đó quá 02
(hai) lần sẽ được xem là vi phạm điều khoản này:
1. Hội viên tập luyện cùng hội viên khác và được hội viên đó hướng dẫn tập luyện;
2. Hội viên tập luyện cùng hội viên khác và được hội viên đó chỉnh sửa động tác.
(d) Trường hợp Hội viên vi phạm điều khoản này thì Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng Hội viên, Hợp đồng Huấn luyện viên cá
nhân và không bồi hoàn bất cứ khoản tiền nào mà Hội viên đã nộp vào Công ty.
8.17. Giờ hoạt động của Câu lạc bộ:
– Tuỳ theo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ.
– Hội viên bắt buộc phải hoàn tất việc tập luyện và ra về trước khi Câu lạc bộ đóng cửa. (Câu lạc bộ có thể đóng cửa vào một số ngày
Lễ, Tết, chi tiết sẽ được thông báo tại Câu lạc bộ, và các phương tiện truyền thông).
8.18. Thay đổi địa điểm Câu lạc bộ:
(a) Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc mục tiêu kinh doanh hoặc do các yếu tố khách quan, tùy từng
thời điểm, Câu lạc bộ có thể thay đổi địa và có thông báo trước tới Hội viên 30 ngày trước ngày dự kiến thay đổi địa điểm. Hội viên đồng
ý tập tại địa điểm mới của Câu lạc bộ đã đăng ký hoặc Câu lạc bộ khác trong danh sách các Câu lạc bộ của Công ty có phí gói tập
tương đương mà không được hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã đóng cho công ty.
(b) Câu lạc bộ cũng có thể thay đổi tên bất cứ khi nào.
8.19. Tạm dừng hoạt động một phần Câu lạc bộ:
Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể tạm dừng hoạt động một phần Câu lạc bộ hoặc một số trang thiết bị nhằm mục đích bảo
trì, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn, chất lượng cho Hội viên.

IX SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

9.1. Công ty có quyền tạm dừng hoạt động Câu lạc bộ nếu xảy ra các sự kiện như đình công, bãi công, hoặc gián đoạn lao động khác,
thiên tai, nổi loạn, nổi dậy, hành động khủng bố, gây thiệt hại hoặc phá huỷ, bão, lốc xoáy, các cơn bão nghiêm trọng khác, lũ lụt, động
đất, núi lửa phun trào, bế xưởng, chiến tranh, bạo loạn, chính sách pháp luật thay đổi hoặc bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài sự kiểm
soát của Công ty (“Sự kiện bất khả kháng”). Trong trường hợp này, Hội viên được quyền tham gia tập luyện tại một Câu lạc bộ khác mà
Công ty có liên kết có phí gói tập tương đương (nếu có) trong thời gian Câu lạc bộ tạm dừng hoạt động mà không được hoàn trả bất cứ
khoản tiền nào đã nộp cho Công ty và không được gia hạn Thẻ Hội viên.

9.2. Trong trường hợp Công ty tạm dừng hoạt động Câu lạc bộ quá 90 ngày liên tục do Sự kiện bất khả kháng mà Hội viên không lựa
chọn tham gia tại Câu lạc bộ khác mà Công ty liên kết có Phí gói tập tương đương (nếu có) trong thời gian Câu lạc bộ tạm dừng hoạt
động thì Công ty sẽ gia hạn Thẻ hội viên cho Hội viên tương ứng với số ngày Câu lạc bộ tạm dừng hoạt động mà không có nghĩa vụ
hoàn trả bất cứ khoản tiền nào Hội viên đã nộp cho Công ty.

X CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1. Hợp đồng hội viên bị chấm dứt kể từ Ngày hết hạn Thẻ hội viên.
10.2. Công ty có quyền chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng Hội viên và Hợp đồng Huấn luyện viên cá nhân với Khách hàng mà không bồi
hoàn các khoản tiền mà Khách hàng đã nộp vào Công ty nếu:
(a) Khách hàng vi phạm các quy định nêu tại khoản 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 hoặc 8.16 của Nội quy này.
(b) Khách hàng có hành vi gây gổ, bạo lực đối với Khách hàng khác / nhân viên của Câu lạc bộ hoặc có hành vi cố ý phá hỏng trang
thiết bị, tài sản của Câu lạc bộ. Trường hợp này, Khách hàng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của mình
gây ra và còn phải chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.
(c) Khách hàng có hành vi vi phạm các quy định nêu tại các điều khoản khác của Nội Quy này và đã bị Ban quản lý Câu lạc bộ lập
biên bản về hành vi vi phạm đó.