KICKBOXING

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

450

Lợi ích

Sức Mạnh | Giảm Căng Thẳng | Giải Phòng Cơ Thể | Tăng Sức Chịu Đựng

Tự Vệ

Cơ Bắp

Linh Hoạt

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

15 Phút

Tập các bài tập thể lực

25 Phút

Thực hành các bài tập động tác

10 Phút

Giãn cơ bắp

Kickboxing là môn thể thao đối kháng cường độ cao với sự kết hợp giữ kỹ thuật đá và đấm. Môn thể thao này sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng, cải thiện sự cân bằng và phối hợp.

KICKBOXING

Calo tiêu thụ:

450

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Sức Mạnh | Giảm Căng Thẳng | Giải Phòng Cơ Thể | Tăng Sức Chịu Đựng

Tự Vệ

Cơ Bắp

Linh Hoạt

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

15 Phút

Tập các bài tập thể lực

25 Phút

Thực hành các bài tập động tác

10 Phút

Giãn cơ bắp

Kickboxing là môn thể thao đối kháng cường độ cao với sự kết hợp giữ kỹ thuật đá và đấm. Môn thể thao này sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng, cải thiện sự cân bằng và phối hợp.