GYM & WORKOUT

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

400

Lợi ích

Sức Mạnh Cốt Lõi | Sức Mạnh Toàn Thân | Tăng Cường Cơ Bắp | Tính Cơ Động

Sức Mạnh

Đốt Cháy Mỡ Thừa

Tăng Cường Cơ Bắp

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

5 Phút

Giới thiệu buổi tập

25 Phút

Bài tập tập trung vào từng nhóm cơ

10 Phút

Bài tập tập trung vào sức mạnh cốt lõi

5 Phút

Thư giãn làm nguội cơ thể

Một sự kết hợp của các chuyển động cơ bản, số lần lặp lại động lượng bằng không và thói quen điều hòa được thiết kế để cải thiện độ bền của cơ bắp và xây dựng thể lực lâu dài.

GYM & WORKOUT

Calo tiêu thụ:

400

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Sức Mạnh Cốt Lõi | Sức Mạnh Toàn Thân | Tăng Cường Cơ Bắp | Tính Cơ Động

Sức Mạnh

Đốt Cháy Mỡ Thừa

Tăng Cường Cơ Bắp

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

5 Phút

Giới thiệu buổi tập

25 Phút

Bài tập tập trung vào từng nhóm cơ

10 Phút

Bài tập tập trung vào sức mạnh cốt lõi

5 Phút

Thư giãn làm nguội cơ thể

Một sự kết hợp của các chuyển động cơ bản, số lần lặp lại động lượng bằng không và thói quen điều hòa được thiết kế để cải thiện độ bền của cơ bắp và xây dựng thể lực lâu dài.