FUNCTIONAL TRAINING

Calo tiêu thụ:

Cường Độ Tập Luyện:

350

Lợi ích

Sức Mạnh | Điều Chỉnh Tư Thế | Tăng Sức Mạnh Cơ Lõi

Tăng Cơ

Sức Mạnh

Rắn Chắc

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút

Làm nóng cơ thể

15 Phút

Bài tập tập trung vào toàn bộ cơ thể

25 Phút

Bài tập tập trung vào cơ lõi

10 Phút

Thư giãn

các bài tập mô phỏng các chuyển động hàng ngày của cơ thể, giúp các cơ bắp làm việc cùng nhau, tăng cường sức mạnh, cải thiện khả năng di chuyển cơ bản như đi, chạy, nhảy, mang, vác. Nó giúp bạn xây dựng sức mạnh và khả năng di chuyển vượt ra ngoài phòng tập thể dục. Ngoài ra, bộ môn này còn giúp bạn phục hồi nhanh chóng các tổn thương về xương khớp trong quá trình điều chỉnh các tư thế tập

FUNCTIONAL TRAINING

Calo tiêu thụ:

350

Cường Độ Tập Luyện:

Lợi ích

Sức Mạnh | Điều Chỉnh Tư Thế | Tăng Sức Mạnh Cơ Lõi

Tăng Cơ

Sức Mạnh

Rắn Chắc

Quy Trình Tập Luyện

60 Phút

10 Phút:

Làm nóng cơ thể

15 Phút:

Bài tập tập trung vào toàn bộ cơ thể

25 Phút:

Bài tập tập trung vào cơ lõi

10 Phút:

Thư giãn

Các bài tập mô phỏng các chuyển động hàng ngày của cơ thể, giúp các cơ bắp làm việc cùng nhau, tăng cường sức mạnh, cải thiện khả năng di chuyển cơ bản như đi, chạy, nhảy, mang, vác. Nó giúp bạn xây dựng sức mạnh và khả năng di chuyển vượt ra ngoài phòng tập thể dục. Ngoài ra, bộ môn này còn giúp bạn phục hồi nhanh chóng các tổn thương về xương khớp trong quá trình điều chỉnh các tư thế tập