CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I. ĐẶT CỌC

 Các khoản đặt cọc sẽ không được chuyển nhượng. Mọi khoản đặt cọc sẽ không còn giá trị và không được hoàn trả cho Khách hàng nếu sau 14 ngày kể từ ngày đặt cọc mà Khách hàng không thực hiện hoàn tất Hợp đồng hội viên với Công ty.

 Hội viên mua gói tập trong chương trình khuyến mại sẽ phải thanh toán phí gói tập trong thời gian chương trình đó còn hiệu lực hoặc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc, tùy theo ngày nào tới sớm hơn. Nếu Hội viên thanh toán sau thời gian quy định thì sẽ không được hưởng giá gói tập của chương trình khuyến mại và phải trả theo mức giá gói tập tại thời điểm thanh toán.

 Khoản đặt cọc tối thiểu phải tương đương 10% Phí gói tập.

 Đặt cọc trong giai đoạn câu lạc bộ chưa mở cửa (Pre-sales):
(a) Hội viên mua những gói tập tại các Câu lạc bộ đang trong thời gian Presales được coi là hình thức đặt cọc trước.
(b) Khi Câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động (kể từ thời gian chính thức kích hoạt thẻ hội viên) thì khoản đặt cọc này được chuyển
thành khoản thanh toán trả trước. Áp dụng cho các gói tập có thời gian trên 1 tháng và đóng thêm phần chênh lệch (nếu có)

II. THANH TOÁN CHI PHÍ GÓI TẬP

Phí gói tập bao gồm phí tham gia và phí hàng tháng.

Thủ tục thanh toán Phí gói tập và các khoản phải trả cho Công ty:
(a) Mọi giao dịch thanh toán phải được thực hiện tại quầy Lễ tân của Câu lạc bộ.

(b) Mọi giao dịch chuyển khoản phải được chuyển khoản từ tài khoản của Khách hàng tới danh sách tài khoản của Công ty Cổ phần Welly Fitness hoặc do Công ty Cổ phần Welly Fitness chỉ định.

(c) Khách hàng phải ký xác nhận trên hóa đơn, như là minh chứng cho việc thanh toán.

Chính sách không hoàn trả: Mọi khoản tiền đã thanh toán cho Công ty đều không được hoàn trả.

III. QUY ĐỊNH VỀ CUSTOMER REQUEST (CSR) – PHIẾU YÊU CẦU HỘI VIÊN

IV. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi Khách hàng thanh toán tại Welly Fitness, Khách hàng có thể thanh toán bằng các hình thức sau:
 Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
 Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty  hoặc do Công ty chỉ định.
 Các hình thức khác.
 

1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

 Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại quầy lễ tân của Câu lạc bộ.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

 Mọi giao dịch chuyển khoản phải được chuyển khoản từ tài khoản của Khách hàng tới danh sách tài khoản của Công ty Cổ phần Welly Fitness hoặc do Công ty Cổ phần Welly Fitness chỉ định.

3. Thanh toán online qua cổng thanh toán VNPAY

 Ngoài ra, Khách hàng cũng có thể thanh toán online thông qua cổng thanh toán VNPAY để thực hiện thanh toán gói tập.